ترکیه و قفقاز: نگرانی های امنیتی منطقه ای
43 بازدید
محل نشر: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » تابستان 1382 - شماره 42 » 16 صفحه - از 89 تا 104
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی