رویارویی فلسفه اسلامی با تفکر اروپایی
46 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » بهمن 1386 - شماره 94 » (7 صفحه - از 49 تا 55)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: آقاى آلریش رودلف در این مقاله کوتاه ابتدا به زمان و سبب پیدایش فلسفه یونانى در جهان اسلام در قرن‏هاى اول و دوم هجرى اشاره داشته است و سپس به رشد آن در قرن‏هاى سوم و چهارم هجرى و تکامل آن توسط ملاصدراى شیرازى در قرن یازدهم هجرى اشاره مى‏کند و مى‏گوید: این سیر در قرن‏هاى بعد توسط شاگردان ملاصدرا و در قرن اخیر توسط بزرگانى مانند علامه طباطبایى ادامه یافت. در نیمه دوم مقاله ایشان برخورد غربى‏ها با فلسفه اسلامى و توجه فلاسفه اسلامى به آراء و تفکرات غربى‏ها اشاره شده است. وقتى امروزه در غرب صحبت از فلسفه اسلامى مى‏شود، اکثر مردم خصوصیات فکرى قدیم آنها را که «اعتقاد به متون مذهبى» باشد به یاد مى‏آورند. به نظر مى‏رسد در این تصویر از فلسفه اسلامى دیگر جایى براى عقلانیت و حتى فلسفه نباشد، حتى در فاصله زمانى نه چندان دور، جهان فلسفى اسلامى و فرهنگ و فلسفه ابن سینا و ابن رشد طور دیگرى درک مى‏شد. به عبارت دیگر صحبت از سنتى بود که سخن از شکوفایى عقلانیت مى‏کرد که ما در این مقاله کوتاه نمى‏توانیم به آن بپردازیم، به خصوص که ما اطلاعات کمى در این باره در دست داریم. از دلایل وجود این نقص این است که مدت‏ها غربى‏ها فکر مى‏کردند که فلسفه اسلامى موضوع‏هاى جالبى براى طرح کردن ندارد و فقط تنها سهمى در انتقال علم و فلسفه به اروپا دارد که توانست با ترجمه آثار یونانى و حفظ آن، آنها را به اروپاى قرون وسطا انتقال دهد. درباره پیدایش علم و دانش و شکوفایى آن در تمدن اسلامى و طرح سوالات فلسفى